Novinky

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu“ na podporu Zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, ...

Číst dále »
Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ na podporu zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění ...

Číst dále »
VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV NA FVE

VYHLÁŠENÍ NOVÝCH VÝZEV NA FVE

V rámci Modernizačního fondu byly vyhlášeny nové výzvy zaměřené na podporu výstavby FVE. Výzva RES+ č. 1/2024 je určena pro FVE do 5 MWp s vlastní spotřebou energie. Výzva RES+ č. 2/2024 je vyhrazena pro instalace FVE nad 1 ...

Číst dále »
VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY PRODLOUŽENA

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY PRODLOUŽENA

Inovační vouchery II. výzva OP TAK byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je 31. 5. 2024. Dotační titul je určený pro malé a střední podniky. Hlavní náplní projektů musí být rozvoj spolupráce mezi podnikovou ...

Číst dále »
DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

DOTACE 80 % NA POŘÍZENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup strojů, zařízení, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku a stavební úpravy. Projekt povede k zahájení výroby nového produktu nebo ...

Číst dále »
Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Vyhlášení výzvy DIGITÁLNÍ PODNIK - TECHNOLOGIE 4.0 pro malé a střední podniky

Dne 25. 10. 2023 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb za účelem digitální transformace společnosti.

Číst dále »
Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup služeb, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku. Projekt povede k přípravě procesu digitální transformace podniku a ke zvýšení úrovně ...

Číst dále »
Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Dotace 80 % na tvorbu nových produktů a zlepšování funkčnosti stávajících produktů, jejich vývoj a testování

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji budou moci žádat o dotaci v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace - Inovační voucher na nákup služeb (vývoj prototypu, měření, testování), hmotného (stroje a zařízení ...

Číst dále »
Dotace na pořízení nových technologií a strojů

Dotace na pořízení nových technologií a strojů

V druhé polovině října bude vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu „Digitální podnik - Technologie 4.0“. V programu můžete získat dotaci na pořízení nových technologických zařízení a vybavení ...

Číst dále »
PROGRAM TREND PODPROGRAM „NOVÁČCI“

PROGRAM TREND PODPROGRAM „NOVÁČCI“

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 4. 10. 2023 výzvu v rámci programu TREND podprogram „Nováčci“. Podprogram „Nováčci“ je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud ...

Číst dále »
Marketing – 1. výzva vyhlášena

Marketing – 1. výzva vyhlášena

Byla vyhlášena výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci programu MARKETING, který je určen pro malé a střední podniky a podporuje až 5 účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. Způsobilým výdajem je pronájem ...

Číst dále »
POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

Byla vyhlášena výzva OP TAK „Potenciál“ zaměřená na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného pro ...

Číst dále »
Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Pro malé a střední podniky se nabízí možnost získat dotaci až ve výši 70 % na zavedení praktického vyučování ve firmě. O dotaci mohou žádat firmy, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné ...

Číst dále »
Marketing – plánovaná výzva

Marketing – plánovaná výzva

V blízké době se očekává vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci programu MARKETING, který bude určen pro malé a střední podniky a bude podporovat jejich účast na zahraničních veletrzích a výstavách.

Číst dále »
VÝZVA NOVÉ ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

VÝZVA NOVÉ ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

Národní rozvojová banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásily pro podnikatele bez rozdílu velikosti program Nové úspory energie - úvěry na podporu snížení energetické náročnosti jejich provozů. Podnikatelé budou moci ...

Číst dále »
Technologie MAS – výzva vyhlášena

Technologie MAS – výzva vyhlášena

Byl vyhlášen dotační program zaměřený na pořízení nových technologických zařízení, vybavení a strojů, které zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků. Žadatel musí vykonávat svou podnikatelskou činnost ...

Číst dále »
Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

V rámci OP TAK byla vyhlášena výzva Digitální podnik – virtuální podnik – I. výzva., která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 7. 2023 ...

Číst dále »
PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

Technologická agentura ČR dne 5. 4. 2023 vyhlásila výzvu v rámci programu TREND podprogram „Technologičtí lídři“. Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro ...

Číst dále »
Podpora přípravy projektových záměrů  v Ústeckém kraji 2023

Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023

Ústecký kraj vyhlásil dotační program na přípravu odborné dokumentace pro obce do 5 000 obyvatel. Příjem žádostí: 3. 4. 2023 - 3. 5. 2023 Zaměření podpory: Příprava odborné dokumentace - dotaci lze použít na zpracování: ...

Číst dále »
VÝZVA NA PODPORU DIGITALIZACE FIREM - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU DIGITALIZACE FIREM - PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci MSP v rámci výzvy „Virtuální ...

Číst dále »
VÝZVA TECHNOLOGIE PRO MAS – PLÁNOVÁNA

VÝZVA TECHNOLOGIE PRO MAS – PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí v rámci dotačního programu „Technologie pro MAS“. Podnikatelské subjekty budou moci žádat o dotaci na nákup nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné ...

Číst dále »
VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného ...

Číst dále »
VÝZVA NA PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM V OBLASTI PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ - PLÁNOVÁNA

V květnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu výkonu praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů v rámci výzvy „Spolupráce škol a firem“. MSP budou moci žádat o dotaci na pořízení ...

Číst dále »
Dotace na výstavbu nebo opravu  cyklistických stezek

Dotace na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu nebo opravu cyklostezek nebo zřízení jízdních pruhů pro cyklisty. Příjem žádostí: do 30.

Číst dále »
Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou ...

Číst dále »
Dotace na zelenou infrastrukturu

Dotace na zelenou infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí. Příjem žádostí: ...

Číst dále »
Webinář pro Města a obce

Webinář pro Města a obce

Dnes 14. 2. 2023 se uskutečnil webinář pro města a obce, kde byly představeny zajímavé dotační možnosti, ze kterých by mohly města a obce čerpat. K dispozici je nyní přehled dotačních možností pro města a obce - prezentace.

Číst dále »
PROGRAM TECHNOLOGIE 4.0 – PLÁNOVÁN

PROGRAM TECHNOLOGIE 4.0 – PLÁNOVÁN

Na podzim tohoto roku je plánováno vyhlášení výzvy v rámci dotačního programu „Technologie 4.0“. Podnikatelské subjekty budou moci žádat o dotaci na nákup nových technologií umožňujících digitalizaci, automatizaci a robotizaci ...

Číst dále »
DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

V dubnu roku 2023 je plánováno vyhlášení výzvy TREND „Technologičtí lídři“ z Technologické agentury ČR! Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní ...

Číst dále »
DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Výzva do aktivity Aplikace byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 28. 2. 2023. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Číst dále »
VÝZVA MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYHLÁŠENA

VÝZVA MATEŘSKÉ ŠKOLY – VYHLÁŠENA

IROP aktuálně vyhlásil výzvu MATEŘSKÉ ŠKOLY – SC 4.1 (MRR) II. Příjem žádostí 14.3.2023 do 15.5.2023. Dotace zajištění dostatečných kapacit v MŠ (navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ), zvyšování ...

Číst dále »
Dotační webinář pro obce

Dotační webinář pro obce

Asistenční centrum, a.s. ve spolupráci s odbornými partnery Euroregionem Krušnohoří a Euroregionem Elbe/Labe pořádají bezplatný webinář, který se zaměří na přehled všech chystaných dotací v tomto roce. Termín konání: ...

Číst dále »
Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Technologická agentura ČR zahájila dne 27. 10. 2022 příjem žádostí do Programu SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění. SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení ...

Číst dále »
Program TREND podprogram „Nováčci“

Program TREND podprogram „Nováčci“

Technologická agentura ČR informovala, že dne 23. 11. 2022 dojde k vyhlášení výzvy v rámci programu TREND podprogram „Nováčci“. Podprogram „Nováčci“ je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit ...

Číst dále »
DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

DOTACE NA PROJEKTY PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE

Výzva do aktivity Aplikace byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 1. 2023. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb.

Číst dále »
VÝZVA REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA – REGIONY SK/TJ 2022

VÝZVA REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA – REGIONY SK/TJ 2022

NSA aktuálně vyhlásila výzvu do aktivity Regionální sportovní infrastruktura – Regiony SK/TJ 2022. Příjem žádostí 15.9.2022 do 16.10.2022. Dotace na technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce), výstavbu a vybudování ...

Číst dále »
VÝZVA REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA – REGIONY ÚSC 2022

VÝZVA REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA – REGIONY ÚSC 2022

NSA aktuálně vyhlásila výzvu do aktivity Regionální sportovní infrastruktura – Regiony ÚSC 2022. Příjem žádostí 15.9.2022 do 16.10.2022. Dotace na technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce), výstavbu a vybudování bezbariérových ...

Číst dále »
DOTACE NA ZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ PODNIKŮ - VÝZVY PRODLOUŽENY

DOTACE NA ZVÝŠENÍ DIGITÁLNÍ ÚROVNĚ PODNIKŮ - VÝZVY PRODLOUŽENY

Výzvy Virtuální podnik a Digitální podnik byly prodlouženy. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 10. 2022. Dotační tituly jsou určené pro podnikatelské subjekty po celé ČR (MSP, VP). Hlavní náplní projektů musí ...

Číst dále »
Odborný dotační webinář

Odborný dotační webinář

30. 8. 2022 proběhl webinář s MPO a HKČR na téma dotací pro podnikatele. Webináře, který naše společnost spolupořádala, se zúčastnilo přes 150 firem, které získaly aktuální informace o OPTAK, NPO a dalších dotacích přímo ...

Číst dále »
VÝZVA MATEŘSKÉ ŠKOLY VYHLÁŠENA

VÝZVA MATEŘSKÉ ŠKOLY VYHLÁŠENA

IROP aktuálně vyhlásil výzvu do aktivity Mateřské školy. Dotace na Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace pro méně rozvinuté regiony (MRR) a přechodové ...

Číst dále »
VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY VYHLÁŠENA

VÝZVA INOVAČNÍ VOUCHERY VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity INOVAČNÍ VOUCHERY – Ochrana práv průmyslového vlastnictví. Dotace na realizaci projektů zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě zveřejnění ...

Číst dále »
VÝZVA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VYHLÁŠENA

VÝZVA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST VYHLÁŠENA

IROP aktuálně vyhlásil výzvu do aktivity Kybernetická bezpečnost. Dotace na Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Dotace pro organizační složky státu; ...

Číst dále »
VÝZVA INOVACE VYHLÁŠENA

VÝZVA INOVACE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity Inovace. Dotace na realizaci projektů produktové či procesní inovace. Dotace na nákup technologií, SW, stavební práce atd. Je nutné mít ukončený výzkum a vývoj. Dotace pro malé a střední ...

Číst dále »
VÝZVA APLIKACE VYHLÁŠENA

VÝZVA APLIKACE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo výzvu do aktivity Aplikace. Dotace na vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb v rámci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace pro malé a střední podniky (MSP) ...

Číst dále »
VÝZVA ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

VÝZVA ÚSPORY ENERGIE VYHLÁŠENA

MPO aktuálně vyhlásilo první dotační výzvu Úspory energií z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Dotace na realizaci aktivit vedoucích k úsporám energií pro malé, střední a velké podniky ...

Číst dále »
Miliarda Kč dotací z NPO na cirkulární řešení

Miliarda Kč dotací z NPO na cirkulární řešení

Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena 1. výzva CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH s alokací 1 mld. Kč. Investiční dotace ve výši 40 % (min. 1 mil., max. 20 mil. Kč) je určená pro podniky i na území Prahy na pořízení strojů ...

Číst dále »
Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace je klíčovým nástrojem pro podporu území nejvíce postižených přechodem na klimatickou neutralitu a měl by zabránit prohlubování nerovností mezi regiony. Jeho hlavním záměrem je zmírnit dopad transformace, ...

Číst dále »
Evropská komise schválila OP TAK

Evropská komise schválila OP TAK

Evropská komise schválila nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) Ministerstva průmyslu a obchodu. Na podporu podnikání je alokováno 81,5 miliardy korun, první výzvy z oblasti energetiky a výzkumu, ...

Číst dále »
Výzvy na podporu digitalizace firem vyhlášeny

Výzvy na podporu digitalizace firem vyhlášeny

Výzvy z Národního plánu obnovy poskytující dotace na pořízení ICT produktů a služeb byly dnes vyhlášeny. Příjem žádostí bude trvat od 16. 6. 2022 (9:00) do 16. 9. 2022 (23:59). Dotační tituly jsou určené pro podnikatelské ...

Číst dále »
Zahajovací konference OP TAK

Zahajovací konference OP TAK

Dne 2. 6. 2022 proběhla v Grandium Hotel Prague zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod názvem OP TAK STARTuje! Organizátorem této akce bylo Ministerstvo průmyslu ...

Číst dále »
Dotace na fotovoltaiku - výzva prodloužena

Dotace na fotovoltaiku - výzva prodloužena

Výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně byla prodloužena. Termín ukončení příjmu žádostí je do 31. 8. 2022. MPO rozhodlo navýšit ...

Číst dále »
Vyhlášení výzvy - DELTA 2

Vyhlášení výzvy - DELTA 2

Technologická agentura ČR vyhlásila výzvu DELTA 2, která je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů (podniků a výzkumných organizací) ...

Číst dále »
Úspora vody v průmyslu - program vyhlášen

Úspora vody v průmyslu - program vyhlášen

MPO vyhlásilo 1. výzvu v programu ÚSPORY VODY V PRŮMYSLU, který je zaměřen na úsporu spotřeby vody ve firmách. V rámci tohoto dotačního programu můžete získat 40 % dotaci na optimalizaci spotřeby vody, recyklaci vody, snižování ...

Číst dále »
Dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj

V dubnu roku 2022 je plánováno vyhlášení výzev TREND „Technologičtí lídři“ a „5G“ z Technologické agentury ČR! Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání ...

Číst dále »
Připravované výzvy v OP TAK pro rok 2022

Připravované výzvy v OP TAK pro rok 2022

V rámci dotačních možností z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost byl aktualizován harmonogram připravovaných výzev pro rok 2022. Harmonogram k dispozici ZDE ...

Číst dále »
DOTACE NA FOTOVOLTAIKU – výzva vyhlášena dnes!

DOTACE NA FOTOVOLTAIKU – výzva vyhlášena dnes!

Z Národního plánu obnovy byla vyhlášena výzva na podporu fotovoltaických elektráren s/bez akumulace na podnikatelských budovách a přístřešcích o výkonu od 1 kWp do 1 MWp včetně. Žádat mohou malé, střední i velké firmy ...

Číst dále »
Inovační vouchery - výzva stále otevřena

Inovační vouchery - výzva stále otevřena

Program umožňuje malým a střením podnikům, které realizují projekt mimo území hl. města Prahy, získat 50 – 85% dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření ...

Číst dále »
První letošní dotace pro firmy na HW, SW, digitalizaci, IoT, automatizaci, P4.0 …

První letošní dotace pro firmy na HW, SW, digitalizaci, IoT, automatizaci, P4.0 …

2,5 mld. Kč z Národního plánu obnovy - „Digitální transformace podniků“. Vyhlášení výzvy se očekává již v dubnu 2022. Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/NPO 500 mil. Kč z OP TAK – „ICT a sdílené služby ...

Číst dále »
Obrovský zájem podnikatelů o dotační webinář

Obrovský zájem podnikatelů o dotační webinář

Asistenční centrum, a.s. uspořádalo s Hospodářskou komorou ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu pro téměř 350 účastníků seminář s názvem „Jak na současné a připravované dotace?“ Akce byla zaměřená na Národní plán ...

Číst dále »
Dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu je prodloužena

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 z Modernizačního fondu je prodloužena

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp z Modernizačního fondu je prodloužena. Nyní je možno podávat žádosti až do 28. února 2022. Výzva je určena na podporu výstavby menších fotovoltaických elektráren ...

Číst dále »
NPO – fotovoltaika – výzva vyhlášena

NPO – fotovoltaika – výzva vyhlášena

Ministerstvo průmyslu a obchodu právě vyhlásilo výzvu do dotačního programu Národní plán obnovy – výstavba nových fotovoltaických zdrojů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 1. 12. 2021 - 31. 5. 2022 (termín může ...

Číst dále »

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO