Novinky

POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

POTENCIÁL - VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER – VÝZVA VYHLÁŠENA

Byla vyhlášena výzva OP TAK „Potenciál“ zaměřená na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra. MSP a podniky se střední tržní kapitalizací budou moci žádat o dotaci ve výši až 70 % na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury a dlouhodobého nehmotného majetku.

Zahájení příjmu žádostí: 2. 6. 2023

Bližší informace o programu: https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO