Zájem o dotaci - obce, NNO, veřejná správa

Veřejná správa, Obce a NNO

V sekci obcí a nestátních neziskových organizací se tým zkušených odborníků specializuje na poradenství pro obce, města, mikroregiony a nestátní neziskové organizace. V průběhu působení na trhu od roku 1996 jsme získali mnoho zkušeností a vybudovali spolupráci s mnoha klienty a organizacemi. Důvěru klientů jsme získali zejména osobním přístupem a individuální přípravou kvalitních projektů.

Naše hlavní specializace je postihnutí celé šíře možností dotační podpory a vytvoření kvalitního projektu. V současné době stále nabízíme naše služby v rámci konzultace projektových záměrů, přípravy podkladů pro žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, Programy přeshraniční a mezinárodní spolupráce, Program rozvoje venkova a samozřejmě i další státní i regionální dotační programy. Dotační podpora v obcích a městech vychází z předpokladu aktivní účasti na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů, přeměně upadajících průmyslových oblastí a odstraňování zásadních regionálních rozdílů.

Příležitosti pro podporu regionálního rozvoje se tak objevují přímo i nepřímo. Naši odborníci umí tyto příležitosti identifikovat a zprostředkovat našim klientům. Pro obce a neziskové organizace zajišťujeme poradenské a asistenční služby v rámci zpracování strategických plánů pro získání dotací a zajištění přílivu finančních prostředků do konkrétního regionu. Výsledkem naší spolupráce je kvalitní projekt s vysokou potenciální šancí na úspěšnou realizaci. Poskytujeme také pouze částečné konzultace a samozřejmě následnou pomoc při realizaci projektu a s tím související ekonomické poradenství.

Pokud si nejste zcela jistí, zdali byste mohli dotaci získat, vyplňte dotazník, a my vám zpracujeme a zašleme dotační audit zcela zdarma.

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Markéta Vinklárková
projektový manažer

vinklarkovaasistencnicentrum.cz
+420 725 027 871

 

 

Mám zájem o dotaci - Veřejná správa a NNO

Vyplňte, prosím, informace o vašem záměru.

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Název subjektu:
Sídlo:
E-mail:
Telefon:
 

Zaměření projektu:


(prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká)
 
 

Předpokládaný rozpočet subjektu:

 
Mám zájem o:


 

Přehled dotací

Přehled Dotačních možností
pro Obce a NNO 
na partnerském portálu dotace-fondy.eu

 

Buďte v obraze

Poskytneme Vám plné informace a také Vás můžeme průběžně informovat. Zvolte, o co máte zájem.

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO