Zájem o dotaci - firmy

Firemní klientela - Dotace pro firmy

Sekce podpory podnikání je specializovaným oddělením společnosti Asistenční centrum, a.s., které nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství pro podnikatelské subjekty. Bude nám velkou ctí, pokud i vaše firma využije služeb zajišťovaných profesionálním týmem pracovníků Sekce podpory podnikání a rozšíří tak řady spokojených klientů společnosti Asistenční centrum, a.s.

Náš tým je tvořen odborníky z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, daní, účetnictví, financí, personalistiky a právní oblasti. Specializujeme se zejména na podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje, inovací, investic, zaměstnanosti, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, lidských zdrojů a dopravy. Jednotliví členové týmu sekce spolupracovali na několika stovkách úspěšných projektů po celé České republice, na jejichž realizaci zajistili klientům naší společnosti dotační prostředky v řádech několika miliard Kč.

V rámci činnosti sekce neustále sledujeme aktuální dění v oblasti dotací pro podnikatelské subjekty s cílem najít našim klientům ze širokého spektra dotačních možností to nejefektivnější řešení pro podporu jejich konkrétních rozvojových záměrů. Vybraní projektoví manažeři sekce jsou také externími hodnotiteli projektů v rámci relevantních dotačních programů. Díky tomu máme vždy aktuální informace a cenné zkušenosti, které využíváme při zpracování projektových žádostí o dotace, čímž maximálně zvyšujeme šance našich klientů na úspěch. V oblasti získávání dotací tak dlouhodobě dosahujeme průměrné úspěšnosti námi zpracovaných projektových žádostí ve výši přesahující 80%.

Klientům nabízíme odbornou spolupráci na partnerském principu zahrnující zajištění komplexních poradenských služeb od definování rozvojového projektu podnikatele, přes výběr vhodného dotačního programu, odborné zpracování komplexní žádosti o dotaci včetně projektového záměru a nezbytných příloh, až po odborné poradenství v období realizace projektu, zpracování výběrových řízení na dodavatele, monitoring a vyúčtování podpořeného podnikatelského záměru. Provizní odměna naší společnosti za zpracování projektových žádostí o dotace je z převážné části závislá až na úspěšném získání dotace, jsme tak přímo motivováni na úspěchu žádosti a zdárné realizaci projektů našich klientů.

 

 

Mám zájem o dotaci - Firmy

Vyplňte, prosím, informace o vašem záměru.

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Název subjektu:

Sídlo:
Email:
Telefon:
 

Zaměření projektu:

(prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká)

 














 

Předpokládaný rozpočet projektu:

 

Mám zájem o:




 

Přehled dotací

Přehled Dotačních možností
pro Firmy 
na partnerském portálu dotace-fondy.eu

 

Buďte v obraze

Poskytneme Vám plné informace a také Vás můžeme průběžně informovat. Zvolte, o co máte zájem.





 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO