Novinky

VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

VÝZVA NA PODPORU VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH CENTER - PLÁNOVÁNA

V červnu 2023 je plánováno spuštění příjmu žádostí na podporu založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra v rámci výzvy „Potenciál“. MSP a podniky se střední tržní kapitalizací budou moci žádat o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného majetku nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury a dlouhodobého nehmotného majetku. K dispozici bude 1 mld. Kč.

Plánované vyhlášení výzvy: 19. 5. 2023

Bližší informace o programu: https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO