Novinky

Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Programu SIGMA – DC3 - vyhlášen

Technologická agentura ČR zahájila dne 27. 10. 2022 příjem žádostí do Programu SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění.

SIGMA – DC3 je zaměřena na posílení společenských věd, humanitních věd a umění v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb. Zaměření výzvy na výzkum v oblastech: odolnost společnosti, vzdělávání a uplatnění, udržitelnost. Příjemci podpory mohou být podniky bez ohledu na velikost a výzkumné organizace. Dotace až 80 %.

Plánovaný příjem žádostí SIGMA – DC3: 27. 10. 2022 - 14. 12. 2022

Bližší informace o programu: www.dotace-fondy.eu

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO