Novinky

Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Dotace na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo na opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Příjem žádostí: do 30. 6. 2023

Podpořené výdaje:
Oblast I. - Opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace:
Oblast II. - Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy:

Více informací: www.dotace-fondy.eu/sfdi

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO