Novinky

DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ

V dubnu roku 2023 je plánováno vyhlášení výzvy TREND „Technologičtí lídři“ z Technologické agentury ČR!

Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

V programu můžete získat dotaci na mzdy vývojových pracovníků a na další náklady při výzkumu a vývoji. Pro firmy je program velmi zajímavý vysokou mírou podpory.

 

Lhůta pro podání projektů do podprogramu „Technologičtí lídři“: 6. 4. – 24. 5. 2023

 

Bližší informace na: www.dotace-fondy.eu

 

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO