Novinky

Zahajovací konference OP TAK

Zahajovací konference OP TAK

Dne 2. 6. 2022 proběhla v Grandium Hotel Prague zahajovací konference nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) pod názvem OP TAK STARTuje! Organizátorem této akce bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce fondů EU - Řídicí orgán OP TAK. Program byl zaměřen na rozvoj podnikatelských subjektů a k rozdělení je připraveno 81,5 mld. Kč. V současnosti probíhají závěrečná vyjednávání o finální podobě programu s Evropskou komisí a jeho schválení se očekává v průběhu června tohoto roku. Jednotliví přednášející seznámili účastníky s aktuálními novinkami v nastavení programu či podporovaných oblastech. První výzvy se očekávají v letních měsících.

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO