Novinky

Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Dotace 80 % na pořízení digitálních technologií a služeb

Malé a střední firmy v Ústeckém kraji mohou žádat o dotaci na nákup služeb, hmotného (HW, stroje a zařízení) a nehmotného (SW) majetku. Projekt povede k přípravě procesu digitální transformace podniku a ke zvýšení úrovně digitální zralosti podniku. Dotace pokryje 80 % způsobilých výdajů projektu s tím, že lze získat částku minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně ve výši 500 tis. Kč.

 

Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/operacni-program-spravedliva-transformace-262

 

Kontaktujte naše specialisty, konzultace je zdarma.

https://asistencnicentrum.cz/firemni-klientela

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO