Novinky

Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Marketingové aktivity v cestovním ruchu (MMR)

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu „Marketingové aktivity v cestovním ruchu“ na podporu zvýšení povědomí o nabídce CR v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování, zlepšení koordinace nabídky v destinaci.

Mezi podporované aktivity patří:

  • Řízení destinace (strategické dokumenty, dopadové studie, aj.).
  • Marketingové výzkumy.
  • Tvorba a inovace produktů (turistické karty, tematické a regionální produkty).
  • Branding destinace (fotobanky, propagační předměty, aj.ú.
  • Distribuce produktů cestovního ruchu (webové portály, aj.).
  • Komunikace (kampaně, ediční činnost, PR, mobilní aplikace, aj.).
  • Marketingové partnerství.
  • Výkon práce „manažera projektu“.

Forma a výše podpory: max. 50 % celkových uznatelných nákladů

Příjem žádostí: 2. 1. 2024 – 29. 2. 2024

Bližší informace na: wwww.dotace-fondy.eu/mmr

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO