Novinky

Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Spolupráce škol a firem – výzva vyhlášena

Pro malé a střední podniky se nabízí možnost získat dotaci až ve výši 70 % na zavedení praktického vyučování ve firmě. O dotaci mohou žádat firmy, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

Způsobilým výdajem mohou být zařízení, stroje, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy, drobný hmotný majetek, nábytek, HW a SW, materiál nezbytný pro výuku, smluvní plnění instruktorů a lektorů, služby koordinátorů vzdělávání, provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku apod.

Více informací získáte na https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO