Novinky

Dotace na zelenou infrastrukturu

Dotace na zelenou infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) výzvu k předkládání žádostí o dotaci na zelenou infrastrukturu ve veřejném prostranství měst a obcí.

Příjem žádostí: 23. 1. 2024 - 10. 6. 2024

Podpořené výdaje:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), ozelenění, biodiverzitu a související opatření.
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství.
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch za účelem vzniku nového veřejného prostranství.

Podpora je zaměřena na veřejná prostranství, např. náměstí, parky, pěší zóny, uliční prostory, volně dostupné vnitrobloky, náplavky.

Více informací: www.dotace-fondy.eu/irop

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO