Novinky

Program TREND podprogram „Nováčci“

Program TREND podprogram „Nováčci“

Technologická agentura ČR informovala, že dne 23. 11. 2022 dojde k vyhlášení výzvy v rámci programu TREND podprogram „Nováčci“.

Podprogram „Nováčci“ je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Příjemci podpory budou podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti v celé ČR. Spoluřešitelem projektu musí být povinně alespoň jedna výzkumná organizace. Dotace až 80 %.

Plánovaný příjem žádostí v podprogramu „Nováčci“: 24. 11. 2022 - 11. 1. 2023

Více informací o programu ZDE

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO