Novinky

Dotace na výstavbu nebo opravu  cyklistických stezek

Dotace na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v rámci Národního plánu obnovy výzvu k předkládání žádostí o dotaci na výstavbu nebo opravu cyklostezek nebo zřízení jízdních pruhů pro cyklisty.

Příjem žádostí: do 30. 6. 2023

Podpořené aktivity:

  • Výstavba cyklistické stezky (vč. výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, či nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty).
  • Oprava cyklistické stezky.
  • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Více infomací: www.dotace-fondy.eu/sfdi

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO