Novinky

Technologie MAS – výzva vyhlášena

Technologie MAS – výzva vyhlášena

Byl vyhlášen dotační program zaměřený na pořízení nových technologických zařízení, vybavení a strojů, které zvýší technologickou úroveň malých a středních podniků. Žadatel musí vykonávat svou podnikatelskou činnost mimo Prahu, v obci do 25 tis. obyvatel a zároveň na území místní akční skupiny, která má schválený příslušný programový rámec.

Můžete získat dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů (125 tisíc Kč až 1 mil. Kč).

Příjem žádostí bude probíhat od 1. 6. 2023, maximálně do 31. 12. 2024.

Bližší informace na www.dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO