Novinky

Marketing – 1. výzva vyhlášena

Marketing – 1. výzva vyhlášena

Byla vyhlášena výzvy k předkládání žádostí o dotace v rámci programu MARKETING, který je určen pro malé a střední podniky a podporuje až 5 účastí na zahraničních veletrzích a výstavách.

Způsobilým výdajem je pronájem výstavní plochy včetně stánku, doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, cizojazyčné marketingové propagační materiály - např. letáky, plakáty, brožury, prospekty atd.

Můžete získat dotaci ve výši 50 % způsobilých výdajů (200 tisíc Kč až 2,45 mil. Kč). Novinkou je zjednodušená metoda vykazování způsobilých výdajů, kdy příjemce dotace není povinen vykazovat způsobilé výdaje účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.

Bližší informace o výzvě: https://dotace-fondy.eu/optak

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO