Novinky

PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

PROGRAM TREND PODPROGRAM „TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI“

Technologická agentura ČR dne 5. 4. 2023 vyhlásila výzvu v rámci programu TREND podprogram „Technologičtí lídři“.

Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. Podprogram je určen pro podniky, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo podniky, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

V programu můžete získat dotaci na mzdy vývojových pracovníků a na další náklady při výzkumu a vývoji. Pro firmy je program velmi zajímavý vysokou mírou podpory až 70 %.

 

Lhůta pro podání projektů do podprogramu „Technologičtí lídři“: 6. 4. – 24. 5. 2023

 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/tacr

 

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO