Novinky

Dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj

V dubnu roku 2022 je plánováno vyhlášení výzev TREND „Technologičtí lídři“ a „5G“ z Technologické agentury ČR!

Podprogram „Technologičtí lídři“ je zaměřen na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

Podprogram „5G“ je zaměřen na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších.

V programu můžete získat dotaci na mzdy vývojových pracovníků a na další náklady při výzkumu a vývoji. Pro firmy je program velmi zajímavý vysokou mírou podpory.

 

Předběžné informace: 

Lhůta pro podání projektů do podprogramu „Technologičtí lídři“: 28. 4. - 16. 6. 2022

Lhůta pro podání projektů do podprogramu „5G“: 28. 4. - 13. 6. 2022

 

Bližší informace na: www.dotace-fondy.eu

 

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO