Novinky

Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

Výzva na podporu digitalizace malých a středních podniků vyhlášena

V rámci OP TAK byla vyhlášena výzva Digitální podnik – virtuální podnik – I. výzva., která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků. Příjem žádostí bude probíhat od 3. 7. 2023 (10:00) do 2. 11. 2023 (10:00). Dotační titul je určen pro podnikatelské subjekty po celé ČR mimo NUTS 2 Praha.

 

Typ podniku

Malý podnik

Střední podnik

Výše dotace

40 %

30 %


Více informací zde: https://dotace-fondy.eu/optak

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci.

 

 

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO