Novinky

Dotace na ICT produkty a služby

Dotace na ICT produkty a služby

Příjem žádostí o dotaci na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků bude otevřen od 15. července 2024. Podporovány budou aktivity zaměřené na investice nebo pořízení ICT produktů a služeb. Jedná se o investice do softwaru, hardwaru a souvisejících zařízení nebo využívání ICT řešení formou služeb, včetně expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci a provázaných procesů. Míra dotace bude až 60 % ze způsobilých výdajů podle místa realizace projektu a velikosti podniku.

Příjem žádostí: 15. 7. 2024 - 31. 3. 2025.
Příjemce: malý a střední podnik (do 250 zaměstnanců).
Místo realizace: ČR mimo NUTS 2 Praha.

Podporované aktivity:

  • Digitální transformace firmy.
  • Logistice a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
  • Vnitropodniková konektivita (Včetně senzorových sítí).
  • Kybernetická bezpečnost.
  • Jednorázová školení zakončení certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
  • BIM a CDE systémy.
  • Vytvoření digitálního dvojčete.


Více informací o dotaci naleznete zde: www.dotace-fondy.eu/optak

 

 

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO