Novinky

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace

Fond spravedlivé transformace je klíčovým nástrojem pro podporu území nejvíce postižených přechodem na klimatickou neutralitu a měl by zabránit prohlubování nerovností mezi regiony. Jeho hlavním záměrem je zmírnit dopad transformace, a to financováním diverzifikace a modernizace místního hospodářství a zmírňováním negativních dopadů na zaměstnanost.

 

Více na www.fond-spravedlive-transformace.cz

❬   Zpět

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO