Zájem o dotaci -

Výzkum, vývoj, inovace, Vysoké školy

Již od zahájení naší činnosti byla podpora výzkumu a vývoje naší hlavní náplní. Projekt na podporu výzkumu a vývoje do programu Technos byl dokonce naším historicky prvním zpracovávaným projektem. Od té doby svým klientům z řad firem, vysokých škol a výzkumných organizací poskytujeme špičkový odborný servis v oblasti dotačních podpor výzkumu a vývoje. Pomáháme klientům připravit a realizovat výzkumně-vývojové a inovační projekty na úrovni strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Současné vybrané dotační příležitosti:

 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Technologická agentura ČR
 • Inovační vouchery krajů

 

Aktuálně:

 • Zpracování projektové žádosti vč. studie proveditelnosti pro přípravu podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje.
 • Mapování výzkumných kapacit Jihočeského kraje – Jihočeský vědecko-technický park.    
 • Studie proveditelnosti pro zřízení podnikatelského inkubátoru ve městě Bruntál.

 

  Vybrané události z naší činnosti v oblasti VaV:

  • 1995 – Program TECHNOS: první projekty podpory VaV pro firmy
  • 2004 – první projekty na podporu VaV do Strukturálních fondů
  • 2013 – Projekt OPVK: Nové vzdělávací moduly pro řízení inovací a VaV v průmyslových firmách
  • 2014 – AC je odborným partnerem Hospodářské komory ČR pro oblast finančních podpor VaV
  • 2015 – AC je členem European business network (člen za ČR)
  • 2017 – AC připravilo nejlépe hodnocený projekt ve výzvě do OPVVV

   

   

    

   Díky celorepublikové síti našich odborných pracovníků a specializované společnosti zaměřené na dotační poradenství jsme průběžně v kontaktu s více než 3000 firmami se zájmem o rozvoj své činnosti a aktuálně řešíme konkrétní plány rozvoje s více než 500 firmami. Disponujeme ojedinělou platformou pro navazování spolupráce a transfer technologií mezi výzkumem, vývojem a komerčním sektorem.

    

   Naše úspěšné reference v oblasti VaV:
   Pro firmy, vysoké školy, výzkumné instituce a partnery jsme již pomohli získat více než 5,5 miliard Kč investic a podpor do oblasti inovací, výzkumu, vývoje a vzájemné spolupráce.

    Počet úspěšných projektů VaV    Dotace v Kč

   Rozpočet v Kč

   MPO, TAČR - VaV

   321 805 280 766

   2 111 709 680

   OPVVV, OPVaVpI

   111 795 180 780

   1 795 180 780

   OPPIK - Aplikace

   1062 863 014

   125 614 565

   OPPI, OPPIK - Inovace

   861 553 410 992

   4 234 190 992 

   OPPI, OPPIK - Potenciál    

   32357 352 841

   737 354 431

   CELKEM

   171  5 574 088 393

     9 004 050 448

   Vybraní klienti ze sektoru výzkumných organizací:

   • SVÚM a.s.
   • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
   • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
   • České vysoké učení technické
   • Západočeská univerzita              
   • Technická univerzita Liberec
   • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
   • Vysoké učení technické      

    

    

   Mám zájem o dotaci - VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE, VYSOKÉ ŠKOLY

   Vyplňte, prosím, informace o vašem záměru.

   IDENTIFIKACE ŽADATELE

   Název subjektu:

   Sídlo:
   E-mail:
   Telefon:
    
   Zaměření projektu:
   (prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká) 


   Předpokládaný rozpočet:
    
   Mám zájem o:


    Vámi vyplněné údaje zpracováváme v souladu s GDPR

    
   Dotace
   pro:

   Firmy
    
   Obce
   NNO