Zájem o dotaci - školy a vzdělávací instituce

Školy a vzdělávací instituce

V rámci činností rozvoje lidských zdrojů zpracováváme již od roku 1996 projektové náměty z oblasti vzdělávání, sociální integrace i veřejných činností a využíváme tak naše bohaté zkušenosti. O dotace na činnosti spojené s rozvojem všech oblasti vzdělávání, sociální integrace i veřejných činností mohou žádat totiž všechny subjekty, od školských a vzdělávacích zařízení, živnostníků, firem, neziskových organizací až po obce a kraje.

Všem našim klientům nabízíme kompletní pomoc při zpracování projektové žádosti od sestavování a dotvoření návrhu projektu, stanovení vhodných dílčích aktivit, zpracování samotné projektové žádosti až po zajištění správnosti všech formálních náležitostí. Na počátku pracujeme pouze s vizí, se kterou klient přichází a kterou je třeba rozvinout a společně dotvořit do konkrétních činností a výstupů. Výsledkem naší spolupráce je potom kvalitní projekt s vysokou potenciální šancí na úspěšnou realizaci.

Poskytujeme také pouze částečné konzultace a samozřejmě následnou pomoc při realizaci projektu a s tím související ekonomické poradenství. Naše hlavní specializace je tedy postihnutí celé šíře možností dotační podpory a vytvoření kvalitního projektu. Pracujeme se všemi aktuálními dotačními tituly zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů jako je Integrovaný regionálního operační programu (IROP), OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Životní prostředí, Programy přeshraniční a mezinárodní spolupráce a samozřejmě i další státní i regionální dotační programy.

Pokud si nejste zcela jistí, zdali byste mohli právě na vaši vizi – záměr dotaci získat, vyplňte dotazník a my vám zpracujeme a zašleme dotační audit zcela zdarma.

Těšíme se na spolupráci.

Ing. Markéta Vinklárková
projektový manažer

vinklarkovaasistencnicentrum.cz
+420 725 027 871

 

 

Mám zájem o dotaci - Školy a vzdělávací instituce

Vyplňte, prosím, informace o vašem záměru.

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Název subjektu:

Sídlo:
E-mail:
Telefon:
 
Zaměření projektu:
(prosím zakřížkujte všechny oblasti, kterých se projekt týká) Předpokládaný rozpočet:
 
Mám zájem o:


 

 Vámi vyplněné údaje zpracováváme v souladu s GDPR

 

 

 
Dotace
pro:

Firmy
 
Obce
NNO